آدرس : تهران – تقاطع صدر و شریعتی – خیابان خاقانی (الهیه) – خیابان رودکی شمالی – کوچه دامپزشکی – پلاک 4

 

شماره تماس :

22639683

22639685

22639689

22639693